Povezava na orodja za delavnico

Povezava na orodja za delavnico

Miselne igre

Povezava na orodja za delavnico

Opis igre
Workshop Tools Link je igra povezovanja blokov. Morate povezati dva bloka enakih orodij. Povezovalna črta med dvema ujemajočima se orodjema ima lahko samo dva zavoja. Vzpostavite povezave med ujemajočimi se orodji, medtem ko se borite, da bi sledili uri. Ali lahko počistite tablo, preden zmanjka časa?
Uporabite miško ali sledilno ploščico, da povežete dva bloka enakih orodij. Povezovalna linija med dvema ujemajočima se orodjema ima lahko samo dva obrata

IGRAJ ZDAJ!